Is de brandbeveiliging van uw pand optimaal?

Brand is alles verwoestend. Heeft u er wel eens te maken gehad? Of met brand- of waterschade? Dan weet hoe erg een brand ingrijpt op iemands leven. Zorg er daarom voor dat uw huis of bedrijfspand voorzien is van een goede brandbeveiliging, zo wordt de brand in een vroeg stadium ontdekt en voorkomt u erger!

Ron Peereboom is op de hoogte van de eisen die het Bouwbesluit stelt ten aanzien van brandbeveiliging. Hij kan u antwoord geven op al uw vragen daarover, of het nu gaat om bestaande panden, renovatie of nieuwbouw:

Wat komt er kijken bij brandpreventie?
– Neem preventieve maatregelen. In de ene situatie volstaat een eenvoudige stand alone melder, in de andere een aanvulling op het alarmsysteem terwijl een derde situatie vraagt om een gecertificeerd brandmeldingssysteem. Laat u hierin dus adviseren door een specialist.
– Laat het aanleggen door een deskundig elektrotechnische installateur

Hoe kunt u de brand in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekken?
– Installeer goede detectoren, rookmelders op de juiste plaatsen

Hoe kunt u de schade beperken?
– Schakel het alarmsysteem door naar een alarmcentrale die hulpdiensten informeert
– Plaats brandblusapparatuur zodat u al in een vroeg stadium het vuur te lijf kunt gaan
– Zorg voor branddeuren, vluchtroutes en zo nodig vluchtmiddelen

Geen pand is hetzelfde, dus een optimale brandbeveiliging kan alleen op maat gesneden zijn. Hoe wee u of uw brandbeveiliging aan de eisen voldoet? Laat Ron Peereboom de situatie ter plaatse bekijken. Hij kijkt met een praktisch oog naar de noodzakelijke voorzieningen en doet u een realistische offerte. Hij werkt samen met gecertificeerde brandbeveiligingsbedrijven, die hij inschakelt als het nodig is.

Neem het zekere voor het onzekere.
Bel Ron Peereboom voor een optimale brandbeveiliging!

Blijf brand de baas